Sobczak, J. i Gołda-Sobczak, M. (2018) Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 197-219. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.197-219.