Izdebski, J. (2018) Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 221-231. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.221-231.