Karpiuk, M. (2018) Status prawny Służby Parku Narodowego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 233-244. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.233-244.