Pastwa, R. (2018) „Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w «kulturze budowania na nieufności» i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasoweg”o, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 283-295. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.283-295.