Pethe, A. (2018) „Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i «Tygodnika Powszechnego»”), Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 297-318. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.297-318.