Szulich-Kałuża, J. (2018) Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 351-372. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.351-372.