Ziółkowska-Kurczuk, N. (2018) Fotografia w filmie «Powiększenie» Michelangelo Antonioniego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 387-398. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.387-398.