Bąkowska, P. (2018) „Kondycja podmiotu wobec upadku Rzeczypospolitej. Treny Józefa Morelowskieg”o, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 399-414. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.399-414.