Jarosz, A. (2018) „(Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie)zgodnie z Biblią, czyli o intertekstualnym świecie odniesień biblijnych w powieści Franz i François Françoisa Weyergans”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 415-432. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.415-432.