Kłoda, E. (2018) „Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach”., Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 433-444. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.433-444.