Król, M. i Nowak, M. (2018) Wstęp, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 461-462. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.461-462.