Tylec, G. (2018) Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 127-141. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1765 (Udostępniono: 1czerwiec2020).