Radwan, M. (2018) Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 417-423. doi: 10.31743/zn.2018.61.2.417-423.