Tylec, G. (2018) „Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnieni”e, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 265-276. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1824 (Udostępniono: 4lipiec2020).