Czuryk, M. (2018) Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 15-24. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.15-24.