Misztal-Konecka, J. (2018) „Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibi”e, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 25-37. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.25-37.