Zacharczuk, P. (2018) Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 59-76. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.59-76.