Piesiewicz, P. (2018) Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 77-93. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.77-93.