Kiereś, B. (2018) Człowiek: podmiot wychowania czy jego funkcja, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 257-266. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.257-266.