Kulczycka, D. (2018) „Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyk”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 281-309. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.281-309.