Lis, W. (2018) Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 39-58. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.39-58.