Fermus-Bobowiec, A. (2019) Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 125-141. doi: 10.31743/zn.2018.61.4.125-141.