Kozieł, G. (2019) „Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym. do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskie”j, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 169-179. doi: 10.31743/zn.2018.61.4.169-179.