Sławek-Czochra, M. (2019) Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 357-373. doi: 10.31743/zn.2018.61.4.357-373.