Liszka, P. (2019) „Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SE”C, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 421-435. doi: 10.31743/zn.2018.61.4.421-435.