Padło, M. (2019) „Wileńska «szkoła» Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych. Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskieg”o, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 479-489. doi: 10.31743/zn.2018.61.4.479-489.