Karpiuk, M. (2020) Bezpieczeństwo jako wartość prawnie chroniona, Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), s. 3-14. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2180 (Udostępniono: 2lipiec2020).