Motyka, M. i Jedynak, W. (2020) Egzystencjalna rola choroby, Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), s. 55-74. doi: 10.31743/zn.2019.62.3.04.