Jasnos, A. (2020) Wartość rodzin dzieci z niepełnosprawnością, Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), s. 75-87. doi: 10.31743/zn.2019.62.3.05.