Kalisz, A. (2020) „Kiedy dyskusja przeradza się w spór – różne odsłony programów telewizyjnych o charakterze publicystycznym w sztuce wymiany myśli i wywierania nacisków. Ujęcie genologiczn”e, Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), s. 89-108. doi: 10.31743/zn.2019.62.3.06.