Szymczyk, J. (2020) Socjologiczne rozumienie wartoĊ›ci w aspekcie relacjonistycznym, Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), s. 35-54. doi: 10.31743/zn.2019.62.3.03.