Ślęzak, P. (2020) Wolność twórczości i jej ograniczenia, Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), s. 109-132. doi: 10.31743/zn.2019.62.3.07.