[1]
M. Król, Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński, zn, t. 61, nr 1, s. 493-509, maj 2018.