[1]
M. Kiwka, „Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogi”c, zn, t. 61, nr 3, s. 189-209, grudz. 2018.