[1]
G. Kozieł, „Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnyc”h, zn, t. 61, nr 1, s. 31-41, maj 2018.