[1]
M. Karpiuk, Status prawny Służby Parku Narodowego, zn, t. 61, nr 1, s. 233-244, maj 2018.