[1]
A. Pethe, „Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i «Tygodnika Powszechnego»”), zn, t. 61, nr 1, s. 297-318, maj 2018.