[1]
E. Kłoda, „Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach”., zn, t. 61, nr 1, s. 433-444, maj 2018.