[1]
M. Radwan, Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956, zn, t. 61, nr 2, s. 417-423, sie. 2018.