[1]
P. Piesiewicz, Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym, zn, t. 61, nr 3, s. 77-93, grudz. 2018.