[1]
P. Domaradzki, Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect, zn, t. 61, nr 3, s. 113-125, grudz. 2018.