[1]
A. Fermus-Bobowiec, Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji, zn, t. 61, nr 4, s. 125-141, sty. 2019.