[1]
J. Szymczyk, Socjologiczne rozumienie wartoĊ›ci w aspekcie relacjonistycznym, zn, t. 62, nr 3, s. 35-54, sty. 2020.