Król, M. Ojcowie: Wincenty Pol I Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 493-09, doi:10.31743/zn.2018.61.1.493-509.