Mariak, L. Henryk Sienkiewicz I Jego Rodzina W świetle Korespondencji Prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 547-60, doi:10.31743/zn.2018.61.1.547-560.