Jurczyszyn, M. Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, T. 60, nr 4, Jan. 2018, s. 281-3, doi:10.31743/zn.2017.60.4.281-283.