Jakimczuk, E. Wybrane Zagadnienia Prawa Autorskiego Dotyczące Tworzenia Internetowych Galerii Sztuki (ze Szczególnym Uwzględnieniem Wolności Panoramy). Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 17-30, doi:10.31743/zn.2018.61.1.17-30.