Kozieł, G. „Z problematyki Wynagrodzenia Za udostępnianie Utworu Naukowego Na podstawie Art. 14 Ust. 2 Ustawy O prawie Autorskim I prawach Pokrewnyc”h. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 31-41, doi:10.31743/zn.2018.61.1.31-41.