Chałubińska-Jentkiewicz, K. Bezpieczeństwo Prawne Danych Osobowych W Nowych Warunkach Cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 179-96, doi:10.31743/zn.2018.61.1.179-196.