Karpiuk, M. Status Prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 233-44, doi:10.31743/zn.2018.61.1.233-244.